OVER ONS

sol-noord-blue

SOL

SOL voert het welzijnswerk in Rotterdam-Noord uit. Voor en door bewoners. Onze werkwijze typeert zich door continu te investeren in Ontwikkeling en Leren. Samen Ondernemend Leren: daar staan wij voor. Met veel ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en ondernemerschap. Zoveel mogelijk zaken samen oppakken, daarbij te leren van elkaar en steeds beter te worden. Zo bedenken wij steeds opnieuw oplossingen die écht een verschil maken.

Wij werken daarin samen met DOCK, TOS en wmo radar. Maar ook met de vraagwijzer, de wijkteams en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Binnen het coöperatief samenwerkingsverband Noorderbreedte zijn onze partners MOB, Leger des Heils, Pameijer, ASVZ, Wilskracht Werkt, Middin, Laurens, Humanitas, CVD Mantelzorg & Vrijwilligerswerk en Antes

Daarnaast werken we actief samen met onze couleur locale  partners: Kinderparadijs Meidoorn, Wilskracht Werkt, Twinkeltje (van Veldhuizenstichting), Resto van Harte en Stichting Vrienden van het Klooster en andere gelegenheidspartners. En niet te vergeten de vele vrijwilligers en actieve bewoners die bijdragen aan het welzijnswerk. Samen met ons, maken zij de wijk! 

 

Noord = samenwerken

Het brede spectrum van organisaties in Noord organiseert gezamenlijk op grote schaal activiteiten. We zijn er voor iedereen: van de individuele bewoner waarbij de wijkverpleegkundige optrekt met het maatschappelijk werk, de ouderenmaatschappelijk werker met de leden van de wijkteams en de jeugdwerker met de politie. Samen beschikken wij over een grote expertise op alle gebieden. Wij weten wat er speelt in de wijk, en kennen onze bewoners goed. Wij willen van Rotterdam-Noord een plek maken waar niemand zich buitengesloten voelt en bewoners zich thuis voelen. Een plek om trots op te zijn!

Ons team

Ons team werkt vanuit de diverse Huizen van de Wijk . Onze proffesionals kom je tegen op de straat en bij allerlei activiteiten.

Heb je een vraag, spreek ons aan!